Jeg lever av å krysse grenser

Kamera er verktøyet mitt og området mitt er hele den euro-arktiske Barentsregionen. Men knapt nok den er stor nok. For nordområdene strekker seg jorda rundt. Det er her jeg jobber og helst vil jobbe. Her finner jeg lyset, naturen, menneskene og historien som har slått rot i meg. Her finner jeg skiftningene og kontrastene, det ugjestmilde og nådeløse. Side om side med det sarte og sårbare. Nordområdene er både periferi og sentrum.
I disse skjæringspunktene henter jeg energi.

Dette kan jeg:

 

Jeg har lært mye her: