”Her fins så mange historier å fortelle: Nære, universelle og aktuelle historier om mennesker, langt fra sentrale maktorganer, men likevel midt i storpolitikk og verdensbegivenheter. Slik har det vært i århundrer, og slik er det fortsatt. Grensene er unge i nord. Her er tradisjonen grenseløs. Folk har reist fritt og møttes på tvers av språk og kulturer mye lenger enn nasjonalstatenes grenser har eksistert.”

Tundra Film